Đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 trên xe santafe (Hyundai) - Trần Tài

385 | 16-06-2016 | 4
Đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 trên xe santafe (Hyundai)

Nhan đề: Đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 trên xe santafe (Hyundai)

Tác giả: Trần Tài,

Nhà xuất bản: CĐ Nguyễn Tất Thành

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 97

ISBN:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống nhiên liệu động cơ,động cơ G6EA-GSL2.7,xe santafe Hyundai

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1:GIỚI THIỆU CHUNG

PHẦN 2:TỔNG QUAN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU Ở ĐỘNG CƠ XĂNG

2.1 Mục đích

2.2 Các yêu cầu hỗn hợp cháy của động cơ xăng

2.3 Phân loại hệ thong nhiên liệu

2.4 Nguyên lí hoạt động của hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng

2.5 So sánh hệ thống nhiên liệu xăng dùng phun xăng điện tử so với dùng Bộ chế hòa khí

PHẦN 3: GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ G6EA-GSL2.7

3.1 Giới thiệu chung về xe santafe

3.2 Đặc điểm tồng quát của động cơ G6EA-GSL2.7

3.3 Cấu tạo,nguyên lí hoạt động hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

3.4 Hệ thống cung cấp không khí đông cơ G6EA-GSL2.7

3.5 Khảo sát hệ thống điều khiển phun xăng điện tử ở động cơ G6EAGSL2.7 lắp trên xe santafe của hang Hyundai

3.6 Các cảm biến

3.7 Các chế độ làm việc

PHẦN 4:CHUẨN ĐOÁN HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ

4.1. Hệ thống nhiên liệu

4.2. Hệ thống nạp khí

4.3.Hệ thống điều khiển điện tử ECM lắp trên xe Santafe

4.4. Phương pháp kiểm tra chẩn đoán hư hỏng

PHẦN 5: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download