Khai thac hệ thống phanh trên xe Thaco-Fonton 4 tấn 5 - Dương Thế Anh

383 | 15-06-2016 | 2
Khai thac hệ thống phanh trên xe Thaco-Fonton 4 tấn 5

Nhan đề: Khai thac hệ thống phanh trên xe Thaco-Fonton 4 tấn 5

Tác giả: Dương Thế Anh,

Nhà xuất bản: CĐ Nguyễn Tất Thành

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 57

ISBN:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống phanh, sửa chữa xe, xe Thaco-Fonton 4 tấn 5

Download

Tóm tắt:

A. Phần mở đầu

B.Phần nội dung

Chương 1 : Giới thiệu xe thaco-fonton

Chương 2: tổng quan về hệ thống treo trên ô tô

Chương 3.Khảo sát hệ thống treo trên xe thaco-foton

Chương 4. các hư hỏng thường gặp, phương pháp chuẩn đoán , và bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống treo

Kết luận chung

 

Download