Thực tập: Khảo sát hệ thống phanh dầu trợ lực khí nén xe HYUNDAI HD170 - Huỳnh Ngọc Thuyền

423 | 16-06-2016 | 5
Thực tập: Khảo sát hệ thống phanh dầu trợ lực khí nén xe HYUNDAI HD170

Nhan đề: Thực tập: Khảo sát hệ thống phanh dầu trợ lực khí nén xe HYUNDAI HD170

Tác giả: Huỳnh Ngọc Thuyền,

Nhà xuất bản: ĐH Nguyễn Tất Thành

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 71

ISBN:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống phanh, sửa chữa xe, xe HYUNDAI HD170

Download

Tóm tắt:

PHẦN I: Tổng quan về hệ thống phanh trên xe Hyundai HD170

Chương I: khái quát về hệ thống phanh

1. Giới thiệu hệ thống phanh

2. Cơ cấu phanh

3. Một số loại dẫn động phanh

4. Một số sơ đồ phân dòng chính

Chương II: Hệ thống phanh trên xe Hyundai HD170 (8.5 tấn)

1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh

2. Hệ thống phanh tay

3. Các bộ phận dẫn động chính trên xe Hyundai HD170

PHẦN II: Khai thác hệ thống phanh trên xu Hyundai HD170

Chương I: Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh

1. Bảo dưỡng theo ca

2. Bảo dưỡng cấp 1

3. Bảo dưỡng cấp 2

Chương II: Chuẩn đoán và cách khắc phục sự cố của hệ thống phanh

1. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục

2. Những hư hỏng của các bộ phận và ảnh hưởng của chúng

3. Những điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng hệ thống phanh để đạt hiệu quả phanh cao

PHẦN III: Những kinh nghiệm thực tiễn

Lời kết

Tài liệu tham khảo

Download