Luận án Tiến sĩ Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Từ Kinh Tế Tư Nhân Nhằm Phát Riển Kinh Tế - Xã Hội Ở Việt Nam -

360 | 21-06-2016 | 0
Luận án Tiến sĩ Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Từ Kinh Tế Tư Nhân Nhằm Phát Riển Kinh Tế - Xã Hội Ở Việt Nam

Nhan đề: Luận án Tiến sĩ Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Từ Kinh Tế Tư Nhân Nhằm Phát Riển Kinh Tế - Xã Hội Ở Việt Nam

Tác giả: ,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 228

ISBN:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: huy động tài chính, kinh tế tư nhân, phát triển kinh kế

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

Chương 3: Thực trng huy động nguồn lực tài chính

Chương 4: Quan điểm, phương pháp và giải pháp

Kết luận

Download